İçeriğe geç

Hakkımızda

Dosteller Derneği, resmi 2010 yılında kurulan, İstanbul Ümraniye ilçesi Madenler Mahallesinde bulunan, tek gayesi iman ve Kur’an hizmeti olan, sosyal, kültürel ve yardımlaşma faaliyetleri yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

Hizmet esasları olarak başta Kur’an, Sünnet ve Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin hizmet esaslarına uygun olarak, sadece Rıza-yı İlahi için hizmet etme gayesinde olan bir oluşumdur.

Derneğimizde başta iman hakikatlerine dair sohbetler, talebe hizmetleri, hanım hizmetleri, barınma, yardımlaşma ve sosyal-kültürel geziler düzenlenmektedir.

Dosteller Derneği

Evet, biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve programımız, evvelâ kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebedîden ve daimî, berzahî haps-i münferitten kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhâya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur’un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazadır…

Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk’ın rızasını esas maksad yapmak gerektir.

(Bediüzzaman Said Nursi)