Kararımız Evet

Yıllarca hasretini çektiğimiz; Büyük Millet Meclisimiz tarafından hazırlanan sivil bir anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi oy çoğunluğu ile meclisten geçerek, referandum yolu ile aziz milletimizin takdirine ve tensibine sunulmuştur.

Aşağıda sıralayacağımız kaideler nokta-i nazarından hayırlı ve faydalı gördüğümüzü arz ederek 2017 Nisan ayında muhtemelen milletin reyine arz edilecek olan bu anayasa teklifine ve Başkanlık sistemine bakışımız müspettir. İnşallah reylerimiz de “EVET” olacaktır.

1 – Sebepler tahtında ve vesileler nokta-i nazarından “Hâkimiyet; kayıtsız ve şartsız, milletindir” kaidesinin ve kuralının hakkı ile tahakkuku için,

2 – Ülkemizin, milletimizin ve devletimizin; birliği ve dirliği, istikbal ve istiklalinin emniyet, istikrar ve huzuru için,

3 – “Sevk ve idare iştirak kabul etmez” kaidesince “bir işe çok eller karıştığında o iş karışacağı” kuralınca idarenin tek merkezde toplanması için,

4 – Milletin seçtiklerinin, başkaları tarafından kontrol altına alınıp başka yerlere ve başka mihraklara hizmet etmemeleri için,

5 – Koalisyon dönemlerinde; millet, ülke ve devlet olarak ödediğimiz bedellerin ve mağduriyetlerin bir daha ödenmemesi ve olmaması için,

6 – Hakkın ve hukukun, kuvvete ve menfaate üstün gelmesi ve doğru hukukun hakkı ile uygulanabilmesi için. Yani üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü için,

7 – “Ümmetimin çoğunluğu dalalette birleşmez” hükmünce, milletin şahs-ı manevisinin eğer engellenmezse her zaman doğruyu, faydalıyı ve hayırlıyı tahakkuk ettireceği için,

8 – Yapılacak olan bütün faaliyetlerin, projelerin ve programların; bu aziz milletimizin ve vatanımızın rağmına değil, namına olabilmesi için,

9 – Bu Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile işlerin ehline tevdi edilebilmesi, meşveretin merkeze alınıp itibar görebilmesi ve seçilenlerin ikbâl ve istikbâl alanlarının daralabilmesi, mesailerini, zamanlarını ve imkânlarını milletin ve vatanın nam-ı hesabına kullanılabilmesi için,

10 – Doğru demokrasinin, haklı hürriyetin, faydalı fırsat eşitliğinin ve özel teşebbüsün gelişmesinin; önlerinin açılabilmesi için,

11 – Çeşit çeşit maddi ve manevi zulümlerin ve istibdatların önlerinin kesilebilmesi ve geciktirilen adalet mekanizmasının süratle çalıştırılarak emniyet ve huzurun azami nispette tezahür edebilmesi için,

12 – 15 Temmuz 2016 tarihinde ki o menfur ve melun hadise karşısında, birlik ve beraberlik ruhuyla tüm cihana ve âleme yekvücut olduğunu ispat eden bu milletin; bir yamalı bohça gibi parlamenter sisteme muhtaç kalarak, o ruhun ve uhuvvetinin bozulmaması için,

13 – Vatandaşlarımızın tamamı meşru ve kanuna uygun hareketlerinde; şahane bir şekilde hür, serbest ve emniyette olabilmesi için,

14 – Ülkeyi sevk ve idare edenlerin hatalarının ve yanlışlarının; hesabının sorulabilmesi ve hukuk karşısında muhasebelerinin görülebilmesi için.

Özetle; millete rağmen, tüm vesayet odaklarının ve sistemlerinin izale edilerek, milletimizin kendi ülkesinde ve vatanında kendi hakları ve hukuklarıyla kendini idare edebilmesi için referandumda “EVET” oyu kullanacağız.

NOT 1: Bu mesele artık siyasilerin ve partililerin meselesi halinden çıkmış olup, milletimizin, aziz vatanımızın ve devletimizin meselesi haline gelmiştir.

Evet, kampanyasına iştirak etmek ve bu hususta hassasiyet göstermek herkes için milli ve vatani bir mesuliyettir.

NOT 2: Bu sistemin ve anayasa değişikliğinin, ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için ne kadar önemli ve hayati bir mesele olduğu; dâhili ve harici şer odaklarının muhalefetleriyle, davranışlarıyla ve ihanetleriyle sabittir.

Bu sistemin vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diler, bu hususta büyük bir feragat ve fedakârlık gösteren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize, emeği geçen herkese ve mahsusen müspet oy kullanarak bu anayasayı tescilleyecek olan milletimize minnettarız.
Halepe Bir Dost Eli de Bizden...

Dosteller Derneğimiz ve Kızılay işbirliği ile Halep'te zulüm altında göç etmeye mecbur bırakılan kardeşlerimiz için yardım kampanyası başlatılmıştır.

Kampanya kapsamında olan ürünler:
• Battaniye (Kullanılmamış)
• Dört aylık raf ömrü olan kuru bakliyat (Mercimek, Bulgur, Fasulye, Nohut, Bulgur, Pirinç)
• Un
• Konserve
• Salça

Bu malzemelerin en geç 30 Aralık 2016 tarihine kadar dernek merkezimize ulaştırılması gerekmektedir.

Not: Kullanılmış malzemeler Kızılay tarafından kabul edilmemektedir.
Teslimat Adresi: Madenler mah.Akademi sk.No:11 Ümraniye-Istanbul
Telefon: 0216 314 84 20

TERÖRÜ LANETLİYORUZ

Lanetliyoruz...
Hainleri biliyoruz.
Gayelerini anlıyoruz.
Milletimiz ve devletimiz ile el ele, maksat ve gayemize yürüyoruz.
Engel olamayacaklar.
İnayeti İlahiye ile başaracağız.
Bizi bu kutsal dava ve yürüyüşümüzde durduramayacaklar. Ali maksatlar ve büyük gayeler; büyük bedellerle nasip olur. Zahmet ve meşakkat, ızdırap ve çile; alamet-i makbuliyettir. Zira ülkemizi; top yekûn bir millet olarak iç ve dış kuşatmalardan kurtarıyoruz. Güzel, hayırlı ve doğru yoldayız.
Devletimizin ve hükümetimizin; bu kutsal istiklal ve istikbal mücadelesinde son nefesimize kadar bir kuvvet-üzzahr olarak arkasındayız. Türkiye bize mezar olmadan, iç ve dış düşmanlara ve ihanet şebekelerine gülzar olamaz.
Milletimizin ve devletimizin; ipi göğüslemeye ramak kaldığı bu zamanda, ihanetlerini daha acımasız bir şekilde yapacaklardır.
Bir numaralı akıl hocaları olan iblis ve şeytanın âdeti icabı, mertçe değil namertçe karşımıza çıkmaları fazla devam etmeyecektir.
Yüzlerindeki maskeler düştü. İç ve dış tezgâhlar ortaya çıktı. Bir dert görünürse devası asandır. Zulümlerinin ve ihanetlerinin son oyunlarını sergiliyorlar. Biraz daha canımız yanabilir. Ama aydınlığa ve kurtuluşa çıkmamızı engelleyemeyeceklerdir. Çünkü murad-ı ilahi böyle takdir etmiştir. Allah(cc) nurunu tamamlayacaktır. Bu nurun tamamlanmasında, bu millet mazide olduğu gibi yine bu davanın pişdarı, öncüsü ve rehberi olacaktır. Kaderle çarpışılmaz.
İlahi muradla mücadele edilmez.
Bu şekilde davrananlar başlarını örse vurarak parçalanmaktan kurtulamayacaklardır. Emareler görünüyor, müsterih olalım. Bu şuurla, bu idrakle hareket edelim. Birliğimize, dirliğimize ve milletçe uhuvvetimize zarar verecek ve bizleri ihtilaf ve tefrikaya atacak hiç bir meseleye, malzemeye ve tezgâha alet olmayalım. Bizler içeride vahdet ve uhuvvetimizi muhafaza edersek, hariç ve dış mihraklar bir halt edemeyeceklerdir.
Bu vesile ile dün akşam vukua gelen o menfur ve lanetli hadisede; şehadet mertebesine yürüyen canlarımıza Allah(cc)'tan rahmet diliyoruz.
Yaralılarımıza acilen şifalar temenni ediyoruz ve milletimizin top yekûn başı sağ olsun diyoruz.
Dost Eller Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olarak ; bütün vatandaşlarımızı ve sivil toplum örgütlerini, böyle hadisata karşı müteyakkız olmaya ve ihtiyatla hareket etmeye davet ediyoruz.
Ümit var olalım. Şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gür sada İnşallah İslam'ın ve O'na hizmet edenlerin sadası olacaktır.
Bu gibi cigersuz hadiseler; nasip olacak yüce bir davanın ve büyük bir nimetin mukaddematı ve habercisi mesabesindedir.
Cenab-ı Hak'tan dua ve niyazımız odur ki; bize daha pahalıya satmasın, daha fazla bedeller ödetmesin. Camiamızdan istirhamımız ise; Mevlid Gecesini idrak edeceğimiz bu günde; ülkemizin ikbal ve istikbali için kendilerini feda eden şehitlerimize ve hastane köşelerinde sıkıntı çeken hastalarımıza maddi ve manevi anlamda azami mertebede kendilerine terettüp edeni ifa etmeleridir.

Hepimizin başı sağ olsun.

Dost Eller Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği
Yönetim Kurulu 11.12.2016
Demokrasi ve Şehitler Mitingine Davet

Düşmanlarımız ve hasımlarımız; bu ülkenin gelişmesini, güçlenmesini, teali ve terakkisini engellemek adına, içteki piyonlarını, ihanet şebekelerini ve hassaten paralel terör örgütünü kullanarak değişik fırsat ve zeminlerde müdahalede bulundular.
Allah(cc)’ın inayet ve himayetini hesap etmeden, kaderin planına ters düşerek, murad-ı ilahiye alenen isyan ederek başlarını örse vurdular ve diz çöktüler.
Gezi parkı olayları bunlardan biriydi. Bunda muvaffak olamayınca, 17 ve 25 Aralık olaylarını ihdas ederek bir başka şekilde menfur emellerine kavuşmak istediler.
Bundan da netice alamayınca; daha geniş, daha şümullü bir planla, bütün ihanet mihraklarını harekete geçirerek ülke çapında bir darbe ve ihtilal teşebbüsünde bulundular.
Kadere bakınız ki; bu darbe teşebbüsünü harici ve dâhili ihanet şebekeleri paralel terör örgütünün sayesi altında güya ittifak ve beraberlikle planlarken; kader bütün bir milleti, bütün siyasileri, bütün sivil toplum örgütlerini hassaten tüm vatandaşlar olarak samimi, ciddi ve hasbi bir ittifakla karşılarına çıkardı.
Millet; Allah(cc)’ın inayeti ve Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dirayeti ile, öyle bir feraset, hamiyet ve basiret ortaya koydu ki; darbeye kalkışan ihanet şebekeleri rezil ve perişan oldukları gibi, çok zavallı ve gülünç duruma düştüler.
Milletin yekvücut olarak, fıtri bir hamiyet ve kuvvetle hadisata müdahil olup önünü alması ile; hükümetimiz zaman kazandı. Bu esnada süratle ülkenin yeniden yapılanması için harekete geçildi. Bu süre hala devam etmektedir. Tehlike yüzde yüz geçmiş değildir. Milletimiz; aynı uyanıklığını, basiretini ve ferasetini devam ettirmelidir. Her halimizle, hükümetimize ve emniyet kuvvetlerimize, asayişi ihlal etmeden azami derecede yardımcı olmalıyız.
Millet olarak hürriyet ve istiklal nöbetimiz Pazar Günü Yenikapı’da ki DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER MİTİNGİ ile neticelenecektir.
Bütün devlet erkânımızın, siyasilerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin iştirak edeceği bu mitinge kuvvet vermeliyiz. Vatandaşlarımızı teşvik ederek hep birlikte bu vazifemizi de ifa ederek, şimdilik üstümüze düşeni taçlandırmalıyız.
Bu vesile ile; bu olay ve hadisatta, mücahede uğrunda vatan, millet ve din namına şehadet rütbesine yükselen şühedamıza Cenab-ı Hak’tan gani gani rahmet diliyoruz.
Bu hadise de fedakarane mücadele edip, yaralanan ve canı yanan bütün gazilerimize Cenab-ı Allah’tan şifalar talep ediyoruz.
Şehitlerimizin yakınlarına ve ehibbasına da Cenab-ı Kadi-ül Hacat’tan sabırlar niyaz ediyoruz.
Bir daha bu anlamda; kötülüklerin ve ihanetlerin bu ülkeye yaşatılmaması için ve o canilere ve ihanet mihraklarına Cenab-ı Hak’kın fırsat vermemesi için dua ediyoruz, niyaz da bulunuyoruz ve yalvarıyoruz.
Camiamıza ve vatandaşlarımıza; bu nekahet ve toparlanma döneminde, bazı yanlışlara veya haksız muamelelere karşı soğuk kanlılıkla ve sabırla yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz. Zira adaletin ve doğruların mutlaka eninde sonunda zuhur edeceğine inanarak yaklaşım sergilemelerini, istirham ediyoruz.
Gerek şahıslarımız ve gerekse de kurumlarımız ve hassaten mensup olduğumuz davamız hakkında; yersiz suçlamalar, isnadatlar, yanlış ihbarlar, tahrikkar ve tahripkar muameleler, bazı naehiller tarafından servis edileceğini bilerek, buna mümasil meselelere itidal-i dem ve ihtiyatla yaklaşmalıyız. Ortalığı karıştırmak isteyen bu naehillere cevap verme mücadelesine girerek, mesaimizi ve zamanımızı israf etmeden işimize ve hizmetimize yoğunlaşmalıyız.
Camiamıza Hürmetle Duyurulur
Selam ve Dua İle.
01.08.2016
Dost Eller Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği
BU VATAN BİZİM !!!

Dost Eller Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olarak; Vatanımızın birliğine, dirliğine, istikrar, emniyet, demokrasisine, huzur ve istiklaline zarar verecek, nereden ve ne şekilde olursa olsun, her türlü girişime ve müdahalelere karşı olduğumuzu bildirir, hizmetlerimizle, gayretlerimizle ve bütün faaliyetlerimizle ülkemizin ve demokrasimizin yanında olduğumuzu, camiamıza duyurur, tüm Sivil Toplum Kuruluşlarını ve kanaat önderlerimizi bu anlamda, milletine, ülkesine ve istiklaline sahip çıkmaya davet ederiz.

KAMUOYUNA DUYURULUR.
16.07.2016
1   2   3  
 
Yetim Psikolojisi
Biliyor musunuz?
Kimler Hamiyet Ailesi Olabilir?
Fotoğraf Galerisi
  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

Banka Hesap
Numaraları
TeleBağış
0216 314 84 20
Çağrı Merkezi
0216 314 84 20
Dost Eller Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği © 2023