İçeriğe geç

Risale-i Nur Nedir?

Risale-i Nur; Bediüzzaman Said Nursi tarafından 50 yılı aşkın bir süre zarfında, çoğu zaman hapishane, ev hapis, kırlar, bağlar ve bahçelerde; öğrencilerine sözlü olarak söyleyip, öğrencileri tarafından kaleme alınan ve çoğu el yazma olarak çoğaltılan kitaplardan (risalelerden) oluşan eserler külliyatıdır.

İçerikleri; Allah’ın varlığı ve birliği, Hazreti Peygamberin (sav) peygamberliğinin delilleri, ölümden sonraki hayatın ispatı, Kur’an’ın Allah’ın kitabı olduğunun ispatı ve diğer iman esaslarına dair akıl ve kalbi ikna edecek delillerden oluşur.

Bediüzzaman eserlerinde imanın ve islamın temellerine dair, mantıki deliller ve misaller ile ikna edici deliller sunar. Klasik islami eserlerden farklı olarak kitaplar, yazar tarafından bir masa başında kalem, kağıt, daktilo ile önceden planlanmış bir yazım tarzı ile kaleme alınmamıştır. Çoğu zaman aniden, bir ihtiyaca binaen veya bir öğrencisinin sorduğu bir soruya cevap mahiyetinde yazdırdığı metinlerden oluşur. Bu metinler daha sonradan 13 büyük kitapta birleştirilerek tamamına Risale-i Nur Külliyatı ismini vermiştir.

Şuan dünyada 50’ye yakın yabancı dilde tercümesi olan, yüz milyonlara varan yoğun bir okuyucu kitlesi olan, çoğunlukla medrese denen sohbet evlerinde ve kişisel mekanlarda sohbetlerde gruplarca okunan, üzerinde tefekkür edilen, yüzlerce akademik çalışmaya kaynak teşkil eden ve pek çok yazılı esere ilham kaynağı olan kitaplardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir