Demokrasi ve Şehitler Mitingine Davet

Düşmanlarımız ve hasımlarımız; bu ülkenin gelişmesini, güçlenmesini, teali ve terakkisini engellemek adına, içteki piyonlarını, ihanet şebekelerini ve hassaten paralel terör örgütünü kullanarak değişik fırsat ve zeminlerde müdahalede bulundular.
Allah(cc)’ın inayet ve himayetini hesap etmeden, kaderin planına ters düşerek, murad-ı ilahiye alenen isyan ederek başlarını örse vurdular ve diz çöktüler.
Gezi parkı olayları bunlardan biriydi. Bunda muvaffak olamayınca, 17 ve 25 Aralık olaylarını ihdas ederek bir başka şekilde menfur emellerine kavuşmak istediler.
Bundan da netice alamayınca; daha geniş, daha şümullü bir planla, bütün ihanet mihraklarını harekete geçirerek ülke çapında bir darbe ve ihtilal teşebbüsünde bulundular.
Kadere bakınız ki; bu darbe teşebbüsünü harici ve dâhili ihanet şebekeleri paralel terör örgütünün sayesi altında güya ittifak ve beraberlikle planlarken; kader bütün bir milleti, bütün siyasileri, bütün sivil toplum örgütlerini hassaten tüm vatandaşlar olarak samimi, ciddi ve hasbi bir ittifakla karşılarına çıkardı.
Millet; Allah(cc)’ın inayeti ve Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dirayeti ile, öyle bir feraset, hamiyet ve basiret ortaya koydu ki; darbeye kalkışan ihanet şebekeleri rezil ve perişan oldukları gibi, çok zavallı ve gülünç duruma düştüler.
Milletin yekvücut olarak, fıtri bir hamiyet ve kuvvetle hadisata müdahil olup önünü alması ile; hükümetimiz zaman kazandı. Bu esnada süratle ülkenin yeniden yapılanması için harekete geçildi. Bu süre hala devam etmektedir. Tehlike yüzde yüz geçmiş değildir. Milletimiz; aynı uyanıklığını, basiretini ve ferasetini devam ettirmelidir. Her halimizle, hükümetimize ve emniyet kuvvetlerimize, asayişi ihlal etmeden azami derecede yardımcı olmalıyız.
Millet olarak hürriyet ve istiklal nöbetimiz Pazar Günü Yenikapı’da ki DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER MİTİNGİ ile neticelenecektir.
Bütün devlet erkânımızın, siyasilerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin iştirak edeceği bu mitinge kuvvet vermeliyiz. Vatandaşlarımızı teşvik ederek hep birlikte bu vazifemizi de ifa ederek, şimdilik üstümüze düşeni taçlandırmalıyız.
Bu vesile ile; bu olay ve hadisatta, mücahede uğrunda vatan, millet ve din namına şehadet rütbesine yükselen şühedamıza Cenab-ı Hak’tan gani gani rahmet diliyoruz.
Bu hadise de fedakarane mücadele edip, yaralanan ve canı yanan bütün gazilerimize Cenab-ı Allah’tan şifalar talep ediyoruz.
Şehitlerimizin yakınlarına ve ehibbasına da Cenab-ı Kadi-ül Hacat’tan sabırlar niyaz ediyoruz.
Bir daha bu anlamda; kötülüklerin ve ihanetlerin bu ülkeye yaşatılmaması için ve o canilere ve ihanet mihraklarına Cenab-ı Hak’kın fırsat vermemesi için dua ediyoruz, niyaz da bulunuyoruz ve yalvarıyoruz.
Camiamıza ve vatandaşlarımıza; bu nekahet ve toparlanma döneminde, bazı yanlışlara veya haksız muamelelere karşı soğuk kanlılıkla ve sabırla yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz. Zira adaletin ve doğruların mutlaka eninde sonunda zuhur edeceğine inanarak yaklaşım sergilemelerini, istirham ediyoruz.
Gerek şahıslarımız ve gerekse de kurumlarımız ve hassaten mensup olduğumuz davamız hakkında; yersiz suçlamalar, isnadatlar, yanlış ihbarlar, tahrikkar ve tahripkar muameleler, bazı naehiller tarafından servis edileceğini bilerek, buna mümasil meselelere itidal-i dem ve ihtiyatla yaklaşmalıyız. Ortalığı karıştırmak isteyen bu naehillere cevap verme mücadelesine girerek, mesaimizi ve zamanımızı israf etmeden işimize ve hizmetimize yoğunlaşmalıyız.
Camiamıza Hürmetle Duyurulur
Selam ve Dua İle.
01.08.2016
Dost Eller Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği
Yetim Psikolojisi
Biliyor musunuz?
Kimler Hamiyet Ailesi Olabilir?
Fotoğraf Galerisi
  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

Banka Hesap
Numaraları
TeleBağış
0216 314 84 20
Çağrı Merkezi
0216 314 84 20
Dost Eller Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği © 2023