Kararımız Evet

Yıllarca hasretini çektiğimiz; Büyük Millet Meclisimiz tarafından hazırlanan sivil bir anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi oy çoğunluğu ile meclisten geçerek, referandum yolu ile aziz milletimizin takdirine ve tensibine sunulmuştur.

Aşağıda sıralayacağımız kaideler nokta-i nazarından hayırlı ve faydalı gördüğümüzü arz ederek 2017 Nisan ayında muhtemelen milletin reyine arz edilecek olan bu anayasa teklifine ve Başkanlık sistemine bakışımız müspettir. İnşallah reylerimiz de “EVET” olacaktır.

1 – Sebepler tahtında ve vesileler nokta-i nazarından “Hâkimiyet; kayıtsız ve şartsız, milletindir” kaidesinin ve kuralının hakkı ile tahakkuku için,

2 – Ülkemizin, milletimizin ve devletimizin; birliği ve dirliği, istikbal ve istiklalinin emniyet, istikrar ve huzuru için,

3 – “Sevk ve idare iştirak kabul etmez” kaidesince “bir işe çok eller karıştığında o iş karışacağı” kuralınca idarenin tek merkezde toplanması için,

4 – Milletin seçtiklerinin, başkaları tarafından kontrol altına alınıp başka yerlere ve başka mihraklara hizmet etmemeleri için,

5 – Koalisyon dönemlerinde; millet, ülke ve devlet olarak ödediğimiz bedellerin ve mağduriyetlerin bir daha ödenmemesi ve olmaması için,

6 – Hakkın ve hukukun, kuvvete ve menfaate üstün gelmesi ve doğru hukukun hakkı ile uygulanabilmesi için. Yani üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü için,

7 – “Ümmetimin çoğunluğu dalalette birleşmez” hükmünce, milletin şahs-ı manevisinin eğer engellenmezse her zaman doğruyu, faydalıyı ve hayırlıyı tahakkuk ettireceği için,

8 – Yapılacak olan bütün faaliyetlerin, projelerin ve programların; bu aziz milletimizin ve vatanımızın rağmına değil, namına olabilmesi için,

9 – Bu Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile işlerin ehline tevdi edilebilmesi, meşveretin merkeze alınıp itibar görebilmesi ve seçilenlerin ikbâl ve istikbâl alanlarının daralabilmesi, mesailerini, zamanlarını ve imkânlarını milletin ve vatanın nam-ı hesabına kullanılabilmesi için,

10 – Doğru demokrasinin, haklı hürriyetin, faydalı fırsat eşitliğinin ve özel teşebbüsün gelişmesinin; önlerinin açılabilmesi için,

11 – Çeşit çeşit maddi ve manevi zulümlerin ve istibdatların önlerinin kesilebilmesi ve geciktirilen adalet mekanizmasının süratle çalıştırılarak emniyet ve huzurun azami nispette tezahür edebilmesi için,

12 – 15 Temmuz 2016 tarihinde ki o menfur ve melun hadise karşısında, birlik ve beraberlik ruhuyla tüm cihana ve âleme yekvücut olduğunu ispat eden bu milletin; bir yamalı bohça gibi parlamenter sisteme muhtaç kalarak, o ruhun ve uhuvvetinin bozulmaması için,

13 – Vatandaşlarımızın tamamı meşru ve kanuna uygun hareketlerinde; şahane bir şekilde hür, serbest ve emniyette olabilmesi için,

14 – Ülkeyi sevk ve idare edenlerin hatalarının ve yanlışlarının; hesabının sorulabilmesi ve hukuk karşısında muhasebelerinin görülebilmesi için.

Özetle; millete rağmen, tüm vesayet odaklarının ve sistemlerinin izale edilerek, milletimizin kendi ülkesinde ve vatanında kendi hakları ve hukuklarıyla kendini idare edebilmesi için referandumda “EVET” oyu kullanacağız.

NOT 1: Bu mesele artık siyasilerin ve partililerin meselesi halinden çıkmış olup, milletimizin, aziz vatanımızın ve devletimizin meselesi haline gelmiştir.

Evet, kampanyasına iştirak etmek ve bu hususta hassasiyet göstermek herkes için milli ve vatani bir mesuliyettir.

NOT 2: Bu sistemin ve anayasa değişikliğinin, ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için ne kadar önemli ve hayati bir mesele olduğu; dâhili ve harici şer odaklarının muhalefetleriyle, davranışlarıyla ve ihanetleriyle sabittir.

Bu sistemin vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diler, bu hususta büyük bir feragat ve fedakârlık gösteren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize, emeği geçen herkese ve mahsusen müspet oy kullanarak bu anayasayı tescilleyecek olan milletimize minnettarız.
Yetim Psikolojisi
Biliyor musunuz?
Kimler Hamiyet Ailesi Olabilir?
Fotoğraf Galerisi
  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

Banka Hesap
Numaraları
TeleBağış
0216 314 84 20
Çağrı Merkezi
0216 314 84 20
Dost Eller Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği © 2023