Kurumsal
Hakkımızda


Dost Eller Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği 08.11.2010 Tarihinde hamiyet sahibi insanlar tarafından kurulmuş olup hedef kitlesinde korunmaya muhtaç yetim ve risk altındaki çocuklar,sokak çocukları,başarılı olupta burs ve krediye muhtaç öğrenciler,aile ve aile fertleri,dolayısıyla toplum ve toplumu oluşturan bireyler vardır.Derneğimizin nihai hedefi;yukarıda sözü edilen bireylere ve risk gruplarına ulaşmak ve onların problemlerini çözmek ve onları topluma kazandırmaktır. Tüzüğümüz için tıklayınız.Amaç


Derneğin amacı; aile müessesesini bilimsel ve kültürel yönden geliştirerek, sağlamlaştırılması, aile fertleri ve aileler arasındaki yardımlaşmayı artırarak, aradaki bağların kuvvetlendirilmesi, bunun sonucu olarak toplumdaki dayanışmanın, yardımlaşmanın, hoşgörünün, barışın, sevginin ve saygının yayılmasını sağlamak. Ailelerin çocuk yetiştirme konularındaki eğitimlerine yardımcı olmak ve ailelerin korunmaya muhtaç ve yetim çocukların problemlerine eğilmelerini sağlamaktır.

Her yaş ve yönden korumaya muhtaç ıslahevi ve tutukevlerinde bulunan, risk altında, sokaklarda yaşayan, ya da sokaklarda çalışmak zorunda bırakılan, özürlü olan, istismara uğrayan, evini terketmiş, kanunla ihtilafa düşmüş, madde (tiner ,esrar, eroin, alkol vb.) bağımlısı olan çocukları, sokağa terk edilen ve buralarda yaşayan, her türlü yetim kalan çocukları ve gençleri, ailelerine ve topluma kazandırmaktır
Faaliyetlerimiz


Yetim ve kimsesiz çocukların barınabileceği evler açmak.Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek.Onlara barınabileceği evler ve yurtlar açmak.Yiyecek,giyecek gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılamak.Aynı amaç doğrultusunda çalışan derneklerle yapılan protokoller doğrultusunda müşterek faaliyetlerde bulunmak.Amaçlarımız doğrultusunda kurs,seminer ve konferanslar düzenlemek.Gönüllü kişi ,aile ve tüzel kişilerle ,çocuk evleri,sevgi evleri,çocuk yuvası ve yetiştirme yurtları arasında irtibatı sağlamak.

Misyon


Evrensel ilke ve değerler ışığında vizyonumuz doğrultusunda toplumumuzun gelişmesine maddi ve manevi katkıda bulunmak,amaçlarımıza ulaştıracak dernek faaliyetlerini yürütmek,etkin çalışmalarla faaliyetlerimizi geniş bir platforma yaymaktır.

Çocukların evrensel değerleri, ahlaki normları ve disiplinli çalışmayı özümsemelerini ve bunları hayatlarında uygulamalarını sağlamak, daha önce yaşadıkları ağır travmaların etkilerini silmek, onları idealist, özgüven sahibi faydalı birer birey olarak yetiştirip sosyal hayata atılmalarını sağlamak ve bu tür çalışmalara gönül vermiş hayırseverlerle ile buluşturmak başlıca vazifelerimizdir.

Vizyon


Toplumdan kopuk yaşayan bireyleri topluma kazandırmak.Aile müessesini bilimsel ve kültürel yönden geliştirmek,sağlamlaştırmak.Amaçlarımızı gerçekleştirme adına kamu,özel ve gönüllü kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak insan gücü desteği sağlamak.Ayni ve nakdi yardım sağlamak.Yardım alarak ve yardımda bulunarak,toplumsal refaha katkıda bulunmak. Toplumda dayanışmanın,yardımlaşmanın hoşgörünün,barışın ve sevginin ve saygının yayılmasını sağlamak ve kuruluş amacını gerçekleştirmek .Bu uğurda maddi ve manevi seferber olmaktır.

Yönetim Kurulu


Veysel SAĞDIÇ (Genel Başkan ) İşadamı
İlhan ŞAHİN (Genel Başkan Yardımcısı ) İşadamı
Ahmet ÖZKAN ( Genel Başkan Yardımcısı ) İşadamı
Prof.Dr.Mustafa Kemal ÖZSOY (Genel Sekreter ) Öğretim Üyesi (Eski Rektör)
Mustafa FİDAN (Sayman) Esnaf
Yener KILINÇ ( Üye) Muhasebeci
Nevzat TOPAL (Üye) Kamu GörevlisiYetim Psikolojisi
Biliyor musunuz?
Kimler Hamiyet Ailesi Olabilir?
Fotoğraf Galerisi
  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

  • cubeRandom

Banka Hesap
Numaraları
TeleBağış
0216 314 84 20
Çağrı Merkezi
0216 314 84 20
Dost Eller Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği © 2023